Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Mostostal S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A Umowę na  wykonanie prac elektrycznych oraz teletechnicznych na Inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni dla ośrodka hiperbarii SPZZOZ w Gryficach”. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.  

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar