Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od React Dagnall Sp. z o.o. Sp. k.a. z siedzibą Kielce, Al. Solidarności 36 Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie: Kompleks Biurowy „React” Łódź, ul. Piłsudskiego.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar