Istotna informacja


W  nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 23/2019 z dnia 31.07.2019r. oraz komunikatu ESPI  nr 31/2019 a dnia 27.11.2019r.  Zarząd  Elektromont  S.A.  powiadamia, iż otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. aneks zwiększający wartość  wykonywanych prac elektrycznych  na obiekcie Toyota w Wałbrzychu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z  aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku  2020.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar