Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2019

Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pismo do Akcjonariuszy i wybrane dane finansowe

Raport z badania 31.12.2019

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie w sprawie stosowania ładu korporacyjnego