Istotna informacja

Zarząd  Elektromont  S.A.  powiadamia,  iż otrzymał    od Takenaka     Europe     GmbH Sp. z o.o. list intencyjny w zakresie wykonania instalacji elektrycznych w zakresie pomieszczeń technicznych, socjalnych i hali produkcyjnej na obiekcie Toyota w Wałbrzychu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar