Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2020 r.

 

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

Charążka Wiesław

Liczba akcji: 518 345

Liczba głosów: 518 345

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,30%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,97%

EKOBOX  S.A.

Liczba akcji: 1 283 302

Liczba głosów: 1 283 302

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 27,99 %

% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,74 %

Mazur Tadeusz

Liczba akcji: 690 004

Liczba głosów: 690 004

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 15,05%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,62%

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 2 094 037

Liczba głosów: 2 094 037

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 45,66%

% udział w ogólnej liczbie głosów:32,22 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej