Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że   otrzymał   od    LK   Inwest  Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu , ul. Wojszycka 46  Umowę na wykonanie prac elektrycznych na inwestycji: Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w latach  2020/2021.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar