Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 15.01.2021r. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym obowiązujący do 24.01.2022r. oraz aneks do umowy o kredyt złotowy, obrotowy w formie linii odnawialnej udzielony do 19.01.2022r.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.