Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Projekt Echo-136 Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Kielcach , Al. Solidarności 36  Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie: Kompleks Mieszkaniowy przy ul. Ordona w Warszawie (Etap 2)

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar