Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Projekt Echo-130 Sp. z o.o. z/s w Kielcach , Al. Solidarności 36  informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych  dla zadania: Kompleks Biurowy -Fuzja – Łódź.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar