Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2020

Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pismo do Akcjonariuszy i wybrane dane finansowe

Raport z badania 31.12.2020r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego