Istotna informacja

 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z/s w Warszawie, ul. Nowogrodzka 15/4 Umowę na wykonanie prac elektrycznych  na Inwestycji MHT Annealing  w Skarbimierzu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021.  

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar