Istotna informacja

Zarząd  Elektromont  S.A.  powiadamia,  iż otrzymał    od Takenaka     Europe     GmbH Sp. z o.o.  z/s w Warszawie, ul. Nowodworska 15/4  list intencyjny w zakresie wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z sieciami zewnętrznymi na  Inwestycji: Favorite Gifts Print Europe – rozbudowa istniejącej fabryki w Bolesławcu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar