RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – PAŹDZIERNIK 2021

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2021 roku.

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.