Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.08.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.08.2022 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ELM
  2. Projekty uchwał na NWZ ELM
  3. Proponowane zmiany treści statutu
  4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika