Istotna informacja

Zarząd   Elektromont   S.A. informuje,     że otrzymał   od  BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o z/s w Warszawie , Al. Jerozolimskie 183  zamówienie na wykonanie prac elektrycznych dotyczących rozbudowy linii produkcyjnej we Wrocławiu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu otrzymane zamówienie będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021/2022.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar