Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu ESPI 15/2021 z dnia 13.12.2021r. Zarząd   Elektromont   S.A. informuje,     że podpisał umowę  z  BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o z/s w Warszawie ,  Al. Jerozolimskie 183  na wykonanie prac elektrycznych dotyczących rozbudowy linii produkcyjnej we Wrocławiu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu podpisana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021/2022.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar