Istotna informacja

W   nawiązaniu do komunikatu ESPI  2/2021  z dnia 09.04.2021r. oraz komunikatu ESPI  8/2021  z dnia 14.06.2021r.   Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Projekt Echo-130 Sp. z o.o. z siedzibą Kielce, Al. Solidarności 36 aneks zwiększający wartość  wykonywanych prac elektrycznych  na obiekcie: Kompleks Biurowy -Fuzja – Łódź.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z  aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku  2022.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar