Istotna informacja

Zarząd   Elektromont S.A.   informuje, że   otrzymał    od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183 informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych  w obszarze hali Logicor we Wrocławiu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2022.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar