Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2021

Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pismo do Akcjonariuszy i wybrane dane finansowe

Raport z badania 31.12.2021

Sprawozdanie finansowe Elektromont SA za okres 01.01.2021-31.12.2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego