Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania przez pełnomocnika akcjonariusza

Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2022 r. odebrał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez pełnomocnika akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4) ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik: treść zawiadomienia