Istotna informacja

Zarząd   Elektromont S.A.   informuje, że   podpisał    z  firmą  „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I Komorowscy sp.j. z/s w Kamiennej Górze, ul. Spacerowa 7A  Umowę na wykonanie prac elektrycznych  na inwestycji: „Budowa Sali sportowej z częścią dydaktyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w Podgórzu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar