Wybór oferty Spółki

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (“Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11  października 2022 r.  otrzymał od  JMS    Sp. z o.o.     z/s   w    Toruniu („Kontrahent”)  informację o wyborze oferty Spółki  dotyczącej rozbudowy budynku produkcyjnego z zapleczem biurowo-socjalnym w Szczawnie-Zdrój. Zakres  oferty obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na przedmiotowej Inwestycji tj: dostawę i montaż rozdzielnic, wykonanie sieci elektrycznych zewnętrznych, dostawę i montaż tras kablowych, dostawę i montaż wewnętrznych linii zasilających, dostawę i montaż oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, dostawę i montaż instalacji siłowej i gniazd wtykowych, dostawę i montaż instalacji połączeń wyrównawczych FeZn, dostawę i montaż instalacji odgromowej FeZn, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dostawę i montaż okablowania dla instalacji CCTV, dostawę i montaż okablowania dla instalacji KD, dostawę i montaż sieci okablowania strukturalnego LAN , dostawę i montaż oddymiania klatki schodowej w biurowcu.

Kontrahent zastrzegł przekazanie dokładnej wartości oferty, natomiast całkowite wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty stanowi kilkakrotność kapitału zakładowego Emitenta.

Następstwem wyboru  oferty Spółki będzie podpisanie Umowy, o której Emitent poinformuje w osobnym raporcie.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne