Transakcje na akcjach emitenta dokonane przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 25 maja 2009 r. od członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Elektromont S.A przez osobę blisko związaną zarówno z członkiem Zarządu jak i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniach 20 – 21 maja 2009 r. dokonała sprzedaży łącznie 14 300 akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,00 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.