Zawarcie umowy z Meinert


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie przyłącza energetycznego w hali produkcyjnej firmy Meinert Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Wartość zleconych robót to 239 700 złotych netto. Termin realizacji oraz pozostałe szczegółowe warunki realizacji zlecenia zostaną określone w odrębnej umowie bądź aneksie do umowy z dnia 6. 04.2009 roku. Uwzględniając wartość powyższego zlecenia oraz wartość robót zawartych w umownie z dnia 6.04.2009 r. łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dla Meinert Sp. z o.o. wynosi 494 700 złotych netto.

W ocenie Zarządu otrzymanie zlecenie będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2009 roku

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.