Zawarcie istotnej umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji niskoprądowych na budowie SPZOZ w Sulęcinie (województwo lubuskie). Wartość zleconych robót to 850 000 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: od 03.08.2009 roku do 21.05.2010 roku. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zlecenia zostaną określone w odrębnej umowie.
W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2009 oraz w 2010 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.