Raport półroczny 2009 r.


Elektromont S.A. opublikowała raport z działalności spółki za pierwsze półrocze 2009 roku. Raport podsumowuje wydarzenia, wyniki finansowe i zmiany jakie się dokonały w Spółce na przestrzeni, jak się okazało, przełomowych dla Elektromont S.A. sześciu miesięcy roku 2009. Do najważniejszych osiągnięć Elektromont S.A. w pierwszym półroczu 2009 r. można zaliczyć:
– zakończenie subskrypcji prywatnej wszystkich nowowyemitowanych przez spółkę akcji i pozyskanie od Inwestorów blisko 2 000 000 mln. złotych na inwestycje;
– udany debiut na rynku NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
– zagwarantowanie portfela zleceń na usługi oferowane przez spółkę na poziomie zapewniającym wykorzystanie w 100% zasobów posiadanych przez spółkę do końca 2009 r.;
– osiągnięcie dobrych wyników finansowych: przychodu ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 10 000 000 mln. złotych netto oraz uzyskanie rentowności ze sprzedaży na poziomie 4,3% netto;
– rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez Elektromont S.A. o instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne.
Pełną wersję opublikowanego raportu znajdziesz tutaj