Kolejne zlecenie od Polimex Mostostal S.A.


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Polimex Mostostal S.A. zlecenie na wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych w nowobudowanej hali magazynowej w Bolesławcu (woj. Dolnośląskie). Wartość zleconych robót: 500 000 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: do 15.01.2010 roku.  informujemy, że wartość otrzymanych zleceń od Klientów Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2009 do 25.08.2009 roku przekracza już wartość prognoz przychodów ze sprzedaży na rok 2009, określonych przez Spółkę w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06 maja 2009 roku.