Istotne zlecenie od Polimex Mostostal S.A.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Polimex Mostostal S.A. zlecenie na wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych w nowobudowanej hali magazynowej w Bolesławcu (woj. Dolnośląskie). Wartość zleconych robót: 500 000 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: do 15.01.2010 roku. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zlecenia zostaną określone w odrębnej umowie.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2009 oraz w 2010 roku. Jednocześnie Zarząd Elektromont S.A. informuje, że wartość otrzymanych zleceń od Klientów Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2009 do 25.08.2009 roku przekracza wartość prognoz przychodów ze sprzedaży na rok 2009, określonych przez Zarząd w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06 maja 2009 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu