Podjęcie decyzji o otworzeniu nowego oddziału w Szczecinie


Zarząd Elektromont S. A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2009 r. podjął decyzję o otworzeniu nowego oddziału Spółki w Szczecinie. Oddział rozpoczyna działalność 1 września 2009 roku. Głównym zadaniem oddziału będzie pozyskanie nowych klientów oraz nowych kontraktów w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji niskoprądowych.
Otworzenie kolejnego oddziału Elektromont S.A. jest przejawem realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009r. oraz planów strategicznych i finansowych zatwierdzonych przez Zarząd na lata 2009 i 2010.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.