Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że z dniem 14 lutego 2010 roku wypowiada umowę  z Autoryzowanym Doradcą Spółki na rynku NewConnect – BTFG Audit Sp. z o.o. Tym samym współpraca z Autoryzowanym Doradcą zostanie rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia skutkującego na dzień 14 maja 2010 roku.
Podstawa prawna
: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku, zmienioną Uchwałą Nr 753/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.