Raport roczny za rok 2009

Zarząd Elektromont S.A. S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2009.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

List Prezesów Zarządu Elektromont S.A. i wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Sprawozdanie Zarządu Elektromont S.A. za rok 2009

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Oświadczenia Zarządu Elektromont S.A.

Raport dotyczący stosowania zaleceń dobrych praktyk