Istotne zlecenie od Polimex Mostostal S.A.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Polimex Mostostal S.A. zlecenie na wykonanie w pełnym zakresie robót elektrycznych z instalacjami słaboprądowymi oraz przyłączem kablowym 15 kV na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa hurtowni farmaceutycznej w Szczecinie. Wartość zleconych robót: 960 000 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: do 30.08.2010 roku. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zlecenia zostaną określone w odrębnej umowie.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem działania otworzonego we wrześniu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Szczecinie, sfinansowanego ze środków pozyskanych  w drodze emisji akcji oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r. oraz będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”