Transakcje na akcjach emitenta dokonane przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu  29 marca 2010 r. od Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Elektromont S.A przez osobę blisko związaną zarówno z członkiem Zarządu jak i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniach 03.02.2010 – 25.03.2010 r. dokonała sprzedaży łącznie 19 851 akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,40 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.
Podstawa prawna: Art. 160  ust. 1 Ustawy o obrocie- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych