Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ELEKTROMONT S.A. w dniu 26 maja 2010 r.

Zarząd Elektromont S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych  w dniu 26 maja 2010 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektromont S.A.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”