Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZA w dniu 26 maja 2010 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZA Elektromont S.A. w dniu 26 maja 2010 r.

Charążka Jacek

Liczba akcji: 2 014 515

Liczba głosów: 2 014 515

% udział w liczbie głosów na ZWZA: 41,2%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 30,1%

Mazur Jarosław

Liczba akcji: 2 278 354

Liczba głosów: 2 278 354

% udział w liczbie głosów na ZWZA: 46,6%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 35,05%

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 596 713

Liczba głosów: 596 713

% udział w liczbie głosów na ZWZA: 12,2%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 9,18%  

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Mazur – Prezes Zarządu,

Jacek Charążka – Wiceprezes Zarządu