Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 6 sierpnia 2010 roku, o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 9/26/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 maja 2010 roku oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Załączniki: Statut Spółki – tekst jednolity z dnia 26 maja 2010 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2  pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”