Wybór Elektromont S.A. jako wykonawcy sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa/Modlin


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin    Sp. z o.o. zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjum: Elektromont S.A.(Lider konsorcjum) i PBT „TEL” Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej oraz dokonał wyboru konsorcjum jako wykonawcę sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa/Modlin.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. poinformował, że umowa może zostać zawarta po upływie 7 dni od dnia przesłania  zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wartość robót, które będą przedmiotem umowy wyniosą 1 494 750,00  złotych netto, a termin wykonania zadania to 10 miesięcy od podpisania umowy.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 i  2011 roku. Otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem działania otworzonego   w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie wykonawstwa instalacji telekomunikacyjnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”