Istotne zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych w budynku magazynowo-biurowym w Legnicy. Zakres zlecenia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. Wartość zleconych robót wyniesie: 78 000,00 zł netto. Termin realizacji zlecenia do 15.10.2010 r.

Pozostałe szczegółowe warunki zlecenia dotyczące przedmiotowych prac strony uzgodnią w umowie,  o której  Emitent poinformuje  w odrębnym raporcie.

Otrzymane zlecenie  jest wymiernym efektem działania Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 6 maja 2009 r.,  które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w roku 2010.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.