Korekta raportów bieżących dotyczących zawiadomień o dokonanych transakcjach na akcjach Elektromont S.A.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż w przekazywanych raportach bieżących dotyczących zawiadomień o dokonanych transakcjach na akcjach Elektromont S.A. przez osoby  mające dostęp do informacji poufnych opublikowanych w okresie od dnia 21 maja 2009 r. do dnia 27 kwietnia 2010 r. nie uwzględniono wszystkich informacji o których mowa w art. 160 ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  W związku z powyższym w niniejszym raporcie przekazujemy skorygowane raporty bieżące uwzględniające zapisy wyżej przywołanego artykułu ustawy zawierające informacje o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia.

Komunikat 1/2009-ESPI (po korekcie)

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20 maja 2009 r. od członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A., sporządzonych w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ustawy    o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Elektromont S.A przez osobę blisko związaną zarówno z członkiem Zarządu jak i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta  w dniu 14 maja dokonała sprzedaży 11 634 szt. akcji po średniej cenie 3,68 zł za akcję oraz dnia 15 maja 2009 r. dokonała sprzedaży 27 293 szt. akcji po średniej cenie 3,69 zł za akcję. Łącznie sprzedała 38 927 szt. akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 3,69 zł. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komunikat 2/2009-ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 22 maja 2009 r. od członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A., sporządzonych w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Elektromont S.A przez osobę blisko związaną zarówno z członkiem Zarządu jak i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta  w dniu  18 maja 2009 r. dokonała sprzedaży 31 042 szt. akcji po średniej cenie 2,70 zł za akcje oraz dnia  19 maja 2009 r. dokonała sprzedaży 18 797 szt. akcji po średniej cenie 2,43 zł za akcje. Łącznie dokonała sprzedaży 49 839 szt. akcji Elektromont S.A, po średniej cenie 2,59 zł. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komunikat 3/2009-ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 25 maja 2009 r. od członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A., sporządzonych w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Elektromont S.A przez osobę blisko związaną zarówno z członkiem Zarządu jak i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta    w dniu 20 maja 2009 r. dokonała sprzedaży 9 300 szt. akcji po średniej cenie 2,00 zł za akcję oraz dnia 21 maja 2009 r. dokonała sprzedaży 5 000 szt. akcji po cenie 2,00 zł za akcję. Łącznie dokonała sprzedaży 14 300 szt. akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,00 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komunikat 4/2009-ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż w dniu 4 listopada 2009 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, zawiadomienie o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta  w dniu 15 maja 2009 r. dokonała transakcji sprzedaży 1 000 szt. akcji po cenie 4,20 zł za akcję, dnia 29 maja 2009 r. dokonała transakcji sprzedaży 4 750 szt. akcji po cenie 1,68 zł za akcję, dnia 30 października 2009 r. dokonała transakcji sprzedaży 1 930 szt. akcji po cenie 2,28 zł za akcję, dnia 4 listopada 2009 r. dokonała transakcji sprzedaży 70 szt. akcji po cenie 2,29 zł za akcję. Łącznie dokonała transakcji sprzedaży 7 750 szt. akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,16 zł za jedną akcję. Osoba ta w dniu 25 maja 2009 r. dokonała transakcji kupna 125 szt. akcji po cenie 1,44 zł  za akcję, dnia 26 maja 2009 r. dokonała transakcji kupna 3 125 szt. akcji po cenie 1,44 zł za akcję, dnia 23 września 2009 r.  dokonała transakcji kupna 2 000 szt. akcji po cenie 1,90 zł za akcję. Łącznie dokonała transakcji kupna 5 250 szt. akcji  Elektromont S.A., po średniej cenie 1,62  zł za jedną akcję . Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komunikat 1/2010-ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż w dniu 6 stycznia 2010 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, zawiadomienie o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. zawartych w okresie od ostatniego zgłoszenia do końca 2009 roku. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniu 20 listopada 2009 r. dokonała transakcji kupna     2 200 szt. akcji Elektromont S.A., po cenie 2,02 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komunikat 2/2010-ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 27 stycznia 2009 r. od członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A., sporządzonych w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ustawy  o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A przez osobę blisko związaną zarówno z członkiem Zarządu jak i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniu 27 maja 2009 r. dokonała transakcji kupna 2 767 szt. akcji po średniej cenie 1,53 zł za akcję, dnia 5 czerwca 2009 roku dokonała transakcji kupna  111 szt. akcji po cenie 1,98 zł za akcję. Łącznie dokonała transakcji kupna  2 878 szt. akcji Elektromont S.A po średniej cenie 1,55 zł. Osoba dokonała również transakcji sprzedaży w dniu 11 sierpnia 2009 roku 3 300 szt. akcji po cenie 2,00 zł za akcję, dnia 24 sierpnia 2009 roku dokonała transakcji sprzedaży 1 000 szt. akcji po cenie 2,21 zł za akcję, dnia 25 sierpnia 2009 roku dokonała sprzedaży 1 000 szt. akcji po cenie 2,35 zł za akcję, dnia 4 listopada 2009 r. dokonała sprzedaży 1 000 szt. akcji po cenie 2,30 zł za akcję. Łącznie dokonała transakcji sprzedaży 6 300 szt. akcji po średniej cenie 2,14 zł.

Komunikat 3/2010  – ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 27 stycznia 2009 r. od Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A., sporządzonych w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160  ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A  zawartych przez członka Zarządu Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniu 14 maja 2009 r. dokonała transakcji sprzedaży 1 950 szt.  akcji Elektromont S.A., po cenie 2,00 zł za jedną akcję. W dniu 21 maja 2009 r. dokonała transakcji kupna 2 800 szt. akcji Elektromont S.A. po cenie 2,01 zł za akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.

Komunikat 4/2010  – ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 stycznia 2009 r., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A przez osobę bliską związaną zarówno z członkiem Zarządu jak i członkiem Rady Nadzorczej.  Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta,  posiadająca co najmniej 10% liczby głosów w Spółce, w dniu 21 stycznia 2010 r. dokonała transakcji sprzedaży łącznie 6 343 szt. akcji Elektromont S.A., po cenie 2,53 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komunikat 5/2010  – ESPI (po korekcie)
Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 stycznia 2009 r. od Członka Zarządu, sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniu 14 maja 2009 r.  dokonała sprzedaży 500 szt. akcji Elektromont S.A., po cenie 2,00 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.

Komunikat 7/2010  – ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29 marca 2010 r. od Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A., sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Elektromont S.A przez osobę blisko związaną zarówno z członkiem Zarządu jak i członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniu 03 lutego dokonała sprzedaży 500 szt. akcji Elektromont S.A., po cenie 2,50 zł za jedną akcję, dnia 04 lutego 2010 r. dokonała transakcji sprzedaży 500 szt.  akcji Elektromont S.A., po cenie 2,50 zł za jedną akcję, dnia 19 marca 2010 r. dokonała transakcji sprzedaży 2 000 szt. akcji Elektromont S.A., po cenie 2,20 zł za jedną akcję, dnia 23 marca 2010 r. dokonała transakcji sprzedaży 1 000 szt.  akcji Elektromont S.A., po cenie 2,30 zł za jedną akcję, dnia 24 marca 2010 r. dokonała transakcji sprzedaży 11 750 szt.  akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,39 zł za jedną akcję, dnia 25 marca 2010 r. dokonała transakcji sprzedaży 4 101 szt.  akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,37 zł za jedną akcję.  Łącznie dokonała sprzedaży 19 851 szt.  akcji Elektromont S.A. po średniej cenie 2,37 zł za akcję.

Komunikat 8/2010  – ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu  29 marca 2010 r. od Członka Zarządu, sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniu 10 marca 2010 r. dokonała sprzedaży 4 000 szt.  akcji Elektromont S.A.,  po cenie 2,15 zł za jedną akcję,  w dniu 18 marca 2010 r. dokonała sprzedaży 4 496 szt. akcji Elektromont S.A., po cenie 2,17 zł za jedną akcję, w dniu 25 marca 2010 r. dokonała sprzedaży 2 000 szt. akcji Elektromont S.A., po cenie 2,40 zł za jedną akcję. Łącznie dokonała sprzedaży 10 496 szt. akcji Elektromont S.A. po średniej cenie 2,21 zł za akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.

Komunikat 9/2010  – ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30 marca 2010 r. od Członka Zarządu, sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniu  26 marca 2010 r. dokonała sprzedaży 5 000 szt. akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,38 zł za jedną akcję, dnia 29 marca 2010 roku dokonała transakcji sprzedaży 7 000 szt. akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,44 zł za akcję. Łącznie dokonano sprzedaży 12 000 szt. akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,41 zł za akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.

Komunikat 10/2010  – ESPI (po korekcie) 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 26 kwietnia 2010 r. od Członka Zarządu, sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta w dniu  26 marca 2010 r. dokonała sprzedaży 1 200 szt. akcji Elektromont S.A., po cenie 2,54 zł za jedną akcję, dnia 29 marca 2010 r. dokonała sprzedaży 1 250 szt. akcji Elektromont S.A., po cenie 2,54 zł za jedną akcję,  20 kwietnia 2010 r. dokonała sprzedaży 14 655 szt. akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,19 za jedną akcję,  21 kwietnia 2010 r. dokonała sprzedaży 1 000 szt. akcji Elektromont S.A., po cenie 2,07 za jedną akcję, 26 kwietnia 2010 r. dokonała sprzedaży 2 930 szt.  akcji Elektromont S.A., po średniej cenie 2,02 za jedną akcję. Łącznie dokonała sprzedaży 21 035 szt. akcji Elektromont S.A. po średniej cenie 2,20 zł. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Mazur – Prezes Zarządu,

Jacek Charążka – Wiceprezes Zarządu