Zlecenie na wykonanie instalacji

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w Szpitalu Bukowiec w Kowarach.

Wstępny koszt wykonania prac będących przedmiotem w/w zlecenia wyniesie  ok. 250 000,00 zł brutto wraz z osprzętem. Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot zlecenia oraz ostateczna wartość zlecenia  zostaną ustalone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w latach 2010 – 2011.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.