Zlecenie na wykonanie instalacji

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w Szpitalu Bukowiec w Kowarach.

Wstępny koszt wykonania prac będących przedmiotem w/w zlecenia wyniesie  ok. 250 000,00 zł brutto wraz z osprzętem. Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot zlecenia oraz ostateczna wartość zlecenia  zostaną ustalone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w latach 2010 – 2011.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe