Zmiana w obsadzie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 16.02.2011 r. otrzymał Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, które miało miejsce 16 lutego 2011 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została uchwała o odwołaniu, na wniosek zainteresowanego, Pana Jarosława Mazura z pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu przy jednoczesnej jego woli pełnienia nadal mandatu Członka Zarządu jako Wiceprezesa Zarządu. Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została Uchwała o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Marka Błażkowa.

Konieczność wzmocnienia kadry zarządzającej Spółką wynika z planowanego wzrostu przychodów ze sprzedaży  w 2011 roku.

Od dnia 14.03.2011 r. Spółką będzie kierować trzyosobowy Zarząd w składzie:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”