Elektromont w gronie Gazel Biznesu


Elektromont S.A. ponownie znalazł się w gronie Gazel Biznesu  publikowanego przez „Puls Biznesu” rankingu najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw. Według określenia Pulsu Biznesu Gazelą Biznesu jest firma, która: 

– rozpoczęła działalność przed rokiem 2007 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,

– w roku bazowym 2007 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,

– w latach 2007-2009 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży,

– w latach 2007-2009 ani razu nie odnotowała straty,

– umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2007 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

Gazela Biznesu ma jeszcze jedną cechę, która odróżnia ją od innych biznesowych gatunków – rekinów, byków, niedźwiedzi, a tym bardziej hien. Tą cechą jest dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów.

Elektromont S.A. w roku 2009 zajął 2882 miejsce w rankingu ogólnopolskim, w roku 2010 miejsce 519.

Rozdanie Certyfikatów Gazel Biznesu odbyło się 8 marca 2011 roku w Hali Orbita we Wrocławiu.