Istotne zlecenie

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od WROBIS S.A. zlecenie na budowę przyłączy energetycznych SN i NN wraz  budynkiem technicznym w SPSK-1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.

Wartość prac Strony ustalają na 1 510 000,00 zł netto. Termin zakończenia prac objętych przedmiotem umowy nastąpi  28.05.2011 roku.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.