Zwiększenie wartości umowy za zlecone prace

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka otrzymała podpisany aneks na wykonanie instalacji i sieci elektrycznych wraz z projektem wykonawczym dla Budowy „Parku Handlowego Turawa” w Opolu. Wartość podpisanego aneksu wynosi 1 011 975,86 zł netto.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.