Zmiana stanu posiadania akcji

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2011 roku Spółka otrzymała od osoby zobowiązanej zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. Osoba zobowiązana dokonała transakcji nabycia 650 000 szt. akcji Elektromont S.A. o wartości 780 000 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji