Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELEKTROMONT S.A. w dniu 24 maja 2011 r.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał w związku z tym, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie byli reprezentowani akcjonariusze posiadający co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki (§ 16 pkt. 9 statutu spółki)

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”