Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2011 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2011 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. w dniu 24 maja 2011 r.

Mazur Jarosław

Liczba akcji: 2 278 354

Liczba głosów: 2 278 354

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 79,3%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 35,05%

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 594 851

Liczba głosów: 594 851

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 20,7%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 9,15%  

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej