Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – korekta raportu 9/2011

Zarząd Elektromont S.A. w uzupełnieniu do raportu 9/2011 z dnia 13.05.2011 r. informuje, iż osoba zobowiązana przed transakcjami na akcjach nie posiadała akcji Elektromont S.A. Po transakcjach na akcjach osoba zobowiązana posiada 650 000 szt. akcji Elektromont S.A. co stanowi 10 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Błażków – Prezes Zarządu,
Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu.